top of page

 

Politikalarımız
 

MİSYONUMUZ

Ürettiğimiz kaliteli ürünleri yılların verdiği tecrübe ile birleştirip daima yenilikçi ve en ekonomik şekilde tüketiciye sunmaktır.

VİZYONUMUZ

İnovatif düşünceler ve Ar-Ge çalışmaları ile en kaliteli hammaddeleri kullanarak Kimya Mühendisleri tarafından üretilen ürünleri; mevcut ürün yelpazemizi en kaliteli şekilde geliştirip çevresel etkileri en aza indirerek müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın beklentilerini en üst düzeyde karşılamaktır.

 

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ ( Gelecek ve Çevrenin Sürdürülebilirliği )

“Sürdürülebilirlik”  ve “Sosyal Sorumluluk” Politikamız; ekonomi, sosyal ve çevresel parametreler ile yönetime dayalı iş modellerini ve iş süreçlerini bütünleyici bir yaklaşımla ele alıyoruz. Tüm faaliyetlerimizi, etik kurallara bağlı kalarak ve yürürlükteki  yasa ve düzenlemelere uyarak bütünsel bir yönetim anlayışı ile süreli iyileştirme ve daha ileri hedeflere taşıma bakış açısı ile gerçekleştirmekteyiz.  

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ ( Temiz Çevre, Temiz Gelecek )

Yaşadığımız çevrenin korunmasının ve iyileştirilmesinin, işimizin ayrılmaz bir parçası olduğu bilincinden hareketle; ürünlerimizin, girdilerimizin ve faaliyetlerimizin kalitesinin, çevreye olan etkilerini en aza indirerek daha da artırmayı hedefliyoruz. Daha sağlıklı nesiller, daha kaliteli bir yaşam ve gezegenimizin geleceği için sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz.

Teknoloji yönetimi, Risk değerlendirmesi, Geri dönüşüm, yeniden kullanma veya az kullanma, Çevresel etki değerlendirmesi, Çalışanlar için çevre eğitim ve bilinçlendirme programları, Çevre politika uygulamalarının kamuya açıklanması kriterleri ile insanların ihtiyaçlarına odaklanan erişilebilir ürünlerimiz ve çevreye saygılı üretim için çalışıyoruz.

 

ETİK İŞ POLİTİKAMIZ ( Kurumsal Temelde Etik İş Anlayışı )

Kurumsal etik iş anlayışı ile tüm süreçlerimizde dürüstlük, şeffaflık ve kalite esastır. Bu bağlamda tüketicilerimize yaklaşımda hassasiyet göstererek etik hizmet anlayışı ile faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. KAZDAĞ Kimya olarak çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, rakiplerimize, çevreye ve topluma karşı güvenilirlik ve saygınlık simgesi olmayı hedeflemekteyiz.

 

VERİ KORUMA POLİTİKAMIZ ( Gizlilik ve Güvenlik Esası )

KAZDAĞ Kimya olarak tüketici ile yaptığı bilgi alışverişinin gizliliğine ve güvenliğine önem vermekteyiz. Dolayısıyla söz konusu bilgilerin kaybına, suiistimaline ya da değişikliğe karşı korunması için üst düzey önlemler almaktayız. Dünyanın en büyük dijital sertifika sağlayıcı firmaları ile iş birliğine giderek SSL (Secure Sockets Layer) şifreleme teknolojisiyle hizmet sağlamaktayız. Kişisel bilgiler ve kredi kartı bilgileri için sunulan SSL teknolojisi ile güvenli hizmet esastır ve tüm yetki uluslararası güvence altındadır.

 

İNSANİ DEĞER POLİTİKAMIZ ( Değeriniz Değerimizdir )

İnsanın algı, tutum ve davranışlarına etki eden çeşitli unsurlar vardır. Bu unsurlardan birisi de kişinin sahip olduğu değerlerdir. KAZDAĞ Kimya olarak bu değerlerin insanları birbirinden uzaklaştırması yerine bağlayıcı taraflarına odaklanarak tüm çalışanlarımızın gelişimine katkıda bulunmak ve potansiyellerini ortaya çıkarmak adına adil ve şeffaf bir yapıda hareket etmekteyiz. Toplumsal gelişme bilinci ile çalışanlarımızın farkındalıklarını arttırarak müşteri memnuniyeti prensipleri ile değişimlere ayak uydurarak yeni bakış açıları ile varlığımızı sürdürmekteyiz.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ (Sonsuz Müşteri Memnuniyeti)

Sonsuz Müşteri Memnuniyeti politikamızın temelini “Müşteri Odaklılık” oluşturmaktadır. Bu yaklaşım ile sürekli gelişen teknoloji ile paralel, içinde bulunduğumuz çağa ayak uydurarak daima yenilikçi bir yaklaşım ile en kaliteli hammaddeyi en kaliteli ürüne dönüştürerek tüketiciye sunmayı hedeflemekteyiz. Bu sebeple attığımız bütün adımları müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda en kısa sürede memnuniyet odaklı çözümler sunma adına dikkatle atmaktayız. Her geçen gün genişleyen ürün yelpazemize katılan ürünler müşteri sağlık ve memnuniyetini ön planda tutmaktayız.

bottom of page